การใช้แบบฟอร์มหรือแบบสอบถาม

สำหรับฟอร์มที่อยู่บนเว็บไซต์ของคุณนั้น ผู้เข้าชมสามารถจะ

  • ติดต่อและส่งข้อมูลให้คุณ
  • สั่งสินค้าหรือจองสินค้า เป็นต้น

หน้าติดต่อบนเว็บไซต์มีลักษณะเป็นแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล

เพิ่มหน้าติดต่อ บนเว็บไซต์ของคุณ มีวิธีการที่ง่ายที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าชมของคุณได้คุณสามารถปรับเปลี่ยนหน้าติดต่อกับผู้เข้าชมได้ตามที่คุณต้องการ

หากต้องการข้อมูลผู้เข้าชม คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความสำหรับแบบฟอร์มและอธิบายให้ผู้เข้าชมทราบเกี่ยวกับรายละเอียดที่คุณอยากเก็บไว้เป็นข้อมูล

หมายเหตุ หากต้องการจะย้ายข้อความไปไว้ข้างบนเแบบฟอร์ม ให้ใช้ Move mode

Google Forms

Google Forms  เป็นส่วนหนึ่งของ Google Docs ที่เป็นการใช้บริการไฟล์ offices แบบออนไลน์ คุณสามารถใช้ Google Docsในการออกแบบฟอร์มต่างๆ และแชร์แบบฟอร์มนั้นๆ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลต่างๆ จากผู้เข้าชม โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel  โดยแบบฟอร์มต่างๆจะถูกเก็บไว้บน Google Drive

วิธีการจัดการตารางนัดหมายและการจองสินค้าหรือบริการ

บางบริการสามารถแนบปฏิทินได้ เพื่อเป็นการใช้จัดการตารางนัดหมาย
และการจองสินค้าหรือบริการได้

อ่านวิธีแนบปฏิทินและตาราง