การใช้ OneDrive

หากต้องการจะใช้ OneDrive คุณต้องมีบัญชีของ Microsoft เพื่อจะเก็บไฟล์และเอกสาร และลิงค์ไปยัง SimpleDifferent


1. การฝากไฟล์ไว้ใน OneDrive

คุณสามารถใช้ OneDrive ที่นี่ หรือเพื่อความสะดวกสบายสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นฟรี ผ่านระบบ Android, iPhone, iPad, Pc และ MAC

หลังจากที่ได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่น ทั้งใช้ผ่านอุปกรณ์บนระะบบ Android หรือจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยคุณสามารถใช้ File Explorer เพื่อเคลื่อนย้ายไฟล์ไปไว้ใน OneDrive  สำหรับอุปกรณ์บนระบบ iOS ให้ใช้เมนู Share หรือ Export เพื่อจะแก้ไขเอกสารและตรวจสอบว่า OneDrive รองรับไฟล์นั้นๆ

บนระบบ Android ให้ใช้เมนู share เพื่อเพิ่มไฟล์ใน OneDrive
บนคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ File Explorer เพื่อเพิ่มไฟล์ไปที่ OneDrive
แอพพลิเคชั่นบางประเภทบน iPad หรือ iPhone สามารถส่งไฟล์ไปยัง OneDrive ได้

2. การคัดลอกลิงค์


บน Android:

เลือกไฟล์และคลิกเมนูสำหรับแชร์ และกดเมนู "Share link"
เมื่อมีหน้าต่างให้เลือก "View"
เลือก "Copy to clipboard"

บน iPad:

เลือกไฟล์ในแอพพลิเคชั่น OneDrive กดไอคอนแชร์ข้อมูล และกด"Share a Link"
กด "View Only"
คัดลอกลิงค์ที่ต้องการจะแชร์ไปยัง clipboard

แชร์ไฟล์จากคอมพิวเตอร์:

ให้ใช้ File Explorer เพื่อแชร์ไฟล์จาก OneDrive.
คลิกที่ "Get a link" แล้วเลือก "View only" จากนั้นคลิก"Create link"
สามารถคัดลอกลิงค์ที่ใช้แชร์ได้เลย

3.ใส่ลิงค์ในกล่องแก้ไขข้อความใน SimpleDifferent

ในขั้นตอนสุดท้าย ให้กลับไปที่กล่องแก้ไขข้อความ และ สร้างลิงค์ภายนอก
จากนั้นให้วางลิงค์ในช่อง URL
หมายเหตุ : URL จะเริ่มต้นด้วย https://onedrive.live.com/


หลังจากคุณกดเผยแพร่เว็บไซต์ ลิงค์ที่คุณแชร์ก็สามารถเข้าถึงได้โดยช่องทาง OneDrive ผู้เข้าชมสามารถจะดาวน์โหลดไฟล์ได้ หรือสามารถเปิดไฟล์เพื่อดูออนไลน์ได้