การสร้างลิงค์ให้ผู้เข้าชมสามารถดาวน์โหลดหรือดูลิงค์ภายนอกเว็บไซต์

1. ต้องเข้าใจวิธีการแชร์ลิงค์                      

ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ประเภทใดหรือใช้บริการฝากไฟล์ที่ไหน (เช่น Google Drive, OneDrive, Dropbox, SoundCloud หรืออื่นๆ) คุณก็ต้องมีการแชร์ลิงค์ของไฟล์ที่คุณต้องการจะให้เข้าถึง

2. ขอให้ระวังการตั้งชื่อลิงค์

ให้กลับไปที่เมนู "การแก้ไขข้อความ" ในเว็บไซต์ของคุณ และเขียนข้อความที่บอกว่าผู้เข้าชมว่าลิงค์นี้สามารถเข้าถึงไฟล์ใด เราแนะนำให้คุณระบุจุดประสงค์ของชื่อลิงค์ให้ชัดเจน เช่น
"กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูข้อตกลงและเงื่อนไข"
"กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพลงตัวอย่าง" เป็นต้น

3.การใส่ลิงค์

เมื่อคุณพิมพ์ข้อความสำหรับลิงค์ ให้ลากแถบคลุมข้อความนั้นๆ และกดไอคอน "ลิงค์ภายนอก" 
เมื่อคุณกดจะปรากฎกล่องข้อความ ให้ใส่ URL ของไฟล์ที่ต้องการจะแชร์ และหากคุณต้องการกำหนดให้เอกสารถูกเปิดในหน้าเบาว์เซอร์ปัจจุบัน ให้เลือก "หน้าต่างเดิม"

4.ตรวจสอบการแชร์ลิงค์

การตรวจสอบลิ้งค์เป็นสิ่งสำคัญมาก โดยมีวิธีดังนี้
  1. ปรับไปเป็นพรีวิวโหมด
  2. คลิกลิงค์ที่ทำการแชร์